LYS Alkoller Ders Notu

LYS Alkoller Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Alkoller konusunun önemli yerlerini içeren LYS Alkoller Ders Notunu bulabilirsiniz.

ALKOLLER

Bu konumuzda alkollerin; genel özelliklerini, çeşitlerini, adlandırılmasını, elde ediliş şeklini alkollerin reaksiyonlarını göreceğiz. İyi Çalışmalar…

Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.

Genel formülü R–OH dır.

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

1. Mono Alkoller

Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.

a. Primer (Birincil) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen u varsa, alkol primerdir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

b. Sekonder (İkincil) Alkol

-OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen u varsa, alkol sekonderdir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

c. Tersiyer (Üçüncül) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda H u yoksa, alkol tersiyerdir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

2. Poli alkoller

Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Etandiol               Propantriol

(özel adı glikol)    (özel adı gliserin)

İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna -ol eki getirilir ya da alkil’in sonuna alkol getirilir.

CH3 – OH Metanol(Metil alkol) C2H5 – OH Etanol(Etil alkol)

lys.konu-anlatimi.gen.tr

NOT: Sistematik isimlendirme yapılırken OH grubuna yakın olan C undan numaralamaya başlanır.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, tersiyer ve sekonder şekilleri birbirlerinin izomeridir.

ALKOLLERİN ELDESİ

 1. Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir.

Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

 1. Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasındanlys.konu-anlatimi.gen.tr
 2. Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden.Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler.lys.konu-anlatimi.gen.tr

Tersiyer alkoller yükseltgenemez.

Bu madde ile ilgili olarak denklemler bizim şu yorumları yapmamızı sağlar.

 1. Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.
 2. Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.
 1. Grignard bileşiği kullanılarak
 1. Formaldehit + R – MgX ® Primer alkol
 2. Aldehit + R – MgX ® Sekonder alkol
 3. Keton + R – Mg–X ® Tersiyer alkol

ALKOLLERİN REAKSİYONLARI

 1. Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar.
  lys.konu-anlatimi.gen.tr
 1. İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir.lys.konu-anlatimi.gen.trlys.konu-anlatimi.gen.tr
 1. 1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir.lys.konu-anlatimi.gen.tr
 1. Alkoller yanma reaksiyonu verirler.lys.konu-anlatimi.gen.tr
 1. Alkol + Karboksilli asit lys.konu-anlatimi.gen.tr Ester + H2O

Sayfa No İçerikleri :

 • SAYFA 1: Fonksiyonel Gruplar Giriş
 • SAYFA 2: Alkoller
 • SAYFA 3: Eterler
 • SAYFA 4: Karbonilli Bileşikler
 • SAYFA 5: Aldehitler
 • SAYFA 6: Ketonlar
 • SAYFA 7: Karboksilli Asitler
 • SAYFA 8: Esterler
 • SAYFA 9: Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb)
 • SAYFA 10: Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir