Kategori arşivi: LYS Coğrafya Ders Notları

LYS Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ders Notu

LYS Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Türkiye’nin Coğrafi Konumu konusunun önemli yerlerini içeren LYS Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ders Notunu bulabilirsiniz.

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Bu ders notumuzda Özel konum ve matematiksel konu kavramlarını açıklayıp; Türkiye’nin Coğrafi Konumu (Özel ve Matematiksel Konumu) üzerinde duracağız. LYS Türkiye’nin Coğrafi Konumu Ders Notu yazısına devam et

LYS Kyoto Protokolü Ders Notu

LYS Kyoto Protokolü Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Kyoto Protokolü konusunun önemli yerlerini içeren LYS Kyoto Protokolü Ders Notunu bulabilirsiniz.

Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü’ küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve. Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azal’aya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin a’osfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır. 1997’de imzalanan LYS Kyoto Protokolü Ders Notu yazısına devam et

LYS 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri Ders Notu

LYS 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesi (Yıllık Hareket)

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.

Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri LYS 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart ve Özellikleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Dünya Haritasının Çizimi Ders Notu

LYS Dünya Haritasının Çizimi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Dünya Haritasının Çizimi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Dünya Haritasının Çizimi Ders Notunu bulabilirsiniz.

Dünya Haritasının Çizimi
Dünyamızın gerçeğe uygun bir resmini yapmak ve yüzey şekillerini kapsamlı haritalar biçimine getirmek, insanlığın kültür alanındaki en büyük başarılarından biridir. Hava ve uzay fotoğrafları aracılığıyla haritalardaki son beyaz lekeler, yani bilinmeyen noktalar da artık ortadan kalkmıştır. Laser ışınlarıyla ölçme, tarayıcılarla belirleme ve bilgisayarla harita çıkarma gibi çağdaş teknikler haritacılık alanında LYS Dünya Haritasının Çizimi Ders Notu yazısına devam et

LYS Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar Ders Notu

LYS Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar konusunun önemli yerlerini içeren LYS Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar Ders Notunu bulabilirsiniz.

Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar

Atmosfer
Dünya’yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli Dünya’nın şekli gibi LYS Atmosfer ve Atmosferin Katmanlar Ders Notu yazısına devam et

LYS Levha Tektoniği Ders Notu

LYS Levha Tektoniği Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Levha Tektoniği konusunun önemli yerlerini içeren LYS Levha Tektoniği Ders Notunu bulabilirsiniz.

Levha Tektoniği

Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. LYS Levha Tektoniği Ders Notu yazısına devam et

LYS İç ve Dış Kuvvetler Ders Notu

LYS İç ve Dış Kuvvetler Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan İç ve Dış Kuvvetler konusunun önemli yerlerini içeren LYS İç ve Dış Kuvvetler Ders Notunu bulabilirsiniz.

YERYÜZÜNÜ BİÇİMLENDİREN KUVVETLER

YERKÜRE’NİN YAPISI

Yeryuvarlağı, iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bunlara geosfer adı verilir. Geosferlerin yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklıdır. LYS İç ve Dış Kuvvetler Ders Notu yazısına devam et

LYS Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası Ders Notu

LYS Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası konusunun önemli yerlerini içeren LYS Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası Ders Notunu bulabilirsiniz.

TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI
İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. LYS Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası Ders Notu yazısına devam et

LYS Akarsularda Aşındırma Ders Notu

LYS Akarsularda Aşındırma Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Akarsularda Aşındırma konusunun önemli yerlerini içeren LYS Akarsularda Aşındırma Ders Notunu bulabilirsiniz.

Akarsularda Biriktirme Şekilleri

Bu ders notumuzda Coğrafya Dersinin konularından biri olan Akarsularda Aşındırma konusunun ders notunu bulabilirsiniz. LYS Akarsularda Aşındırma Ders Notu yazısına devam et

LYS Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ders Notu

LYS Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Dünyanın Şekli ve Hareketleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

A. DÜNYA’NIN ŞEKLİ

Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. LYS Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ders Notu yazısına devam et