Kategori arşivi: LYS Psikoloji Ders Notları

LYS Organizma ve Çevre Ders Notu

LYS Organizma ve Çevre Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Organizma ve Çevre konusunun önemli yerlerini içeren LYS Organizma ve Çevre Ders Notunu bulabilirsiniz.

 ORGANİZMA ve ÇEVRE

Organizmanın çevreyle ilişkileri, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla beyine uyarım göndermesiyle  gerçekleşir. Organizma, her zaman çevreden gelen uyarımlara uyum sağlama eğilimindedir. LYS Organizma ve Çevre Ders Notu yazısına devam et

LYS Psikoloji Ruh Sağlığı Ders Notu

LYS Psikoloji Ruh Sağlığı Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Psikoloji Ruh Sağlığı konusunun önemli yerlerini içeren LYS Psikoloji Ruh Sağlığı Ders Notunu bulabilirsiniz.

RUH SAĞLIĞI

Ruh sağlığı açısından bireyler normal ve anormal olarak iki grupta incelenir. Anormal olarak nitelenen bireyler problemlere gerçekçi çözüm bulmadıklarından LYS Psikoloji Ruh Sağlığı Ders Notu yazısına devam et

LYS Psikolojinin Alanı Ders Notu

LYS Psikolojinin Alanı Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Psikolojinin Alanı konusunun önemli yerlerini içeren LYS Psikolojinin Alanı Ders Notunu bulabilirsiniz.

PSİKOLOJİNİN ALANI

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU

Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleme konusu yapan pozitif bir bilimdir. Davranışlar üzerinde araştırmaya  dayalı incelemelerde bulunması onu pozitif bilim haline getirmiştir. LYS Psikolojinin Alanı Ders Notu yazısına devam et

LYS Bilincin Değişik Biçimleri Ders Notu

LYS Bilincin Değişik Biçimleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Bilincin Değişik Biçimleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Bilincin Değişik Biçimleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ

BİLİNÇ NEDİR?

Bilinç, farkında olmaya karşılık gelir. Belirli bir sürede insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. LYS Bilincin Değişik Biçimleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Bellek-Unutma Hatırlama Ders Notu

LYS Bellek-Unutma Hatırlama Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Bellek-Unutma Hatırlama konusunun önemli yerlerini içeren LYS Bellek-Unutma Hatırlama Ders Notunu bulabilirsiniz.

BELLEK – UNUTMA – HATIRLAMA

A. BELLEK

Duyum ve algılarla kazanılan bilgilerin beyinde saklanması, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. Bellek, uzun süreli bellek ve kısa süreli bellek olarak ikiye ayrılır. LYS Bellek-Unutma Hatırlama Ders Notu yazısına devam et

LYS Öğrenme Psikolojisi Ders Notu

LYS Öğrenme Psikolojisi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Öğrenme Psikolojisi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Öğrenme Psikolojisi Ders Notunu bulabilirsiniz.

ÖĞRENME

Öğrenme, tekrar veya yaşantılar sonucu, eğitim veya öğretim sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Örneğin yabancı dil konuşmayı öğrenme bir davranış değişikliğidir. LYS Öğrenme Psikolojisi Ders Notu yazısına devam et

LYS Zeka ve Kişilik Ders Notu

LYS Zeka ve Kişilik Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Zeka ve Kişilik konusunun önemli yerlerini içeren LYS Zeka ve Kişilik Ders Notunu bulabilirsiniz.

ZEKÂ – KİŞİLİK

A. ZEKÂ

Karşılaşılan problemlere çözüm bulmada ve yeni durumlara uyum sağlamada incelik, kıvraklık, çabukluk gösterebilme yeteneğidir. Zekâ, potansiyel olarak doğuştan vardır. Çevre, zekânın gelişmesine olumlu veya olumsuz etkide  bulunabilir. LYS Zeka ve Kişilik Ders Notu yazısına devam et

LYS Gençlik Dönemi Ders Notu

LYS Gençlik Dönemi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Gençlik Dönemi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Gençlik Dönemi Ders Notunu bulabilirsiniz.

 GENÇLİK DÖNEMİ VE KİMLİK OLUŞUMU

Gelişim, döllenmeden itibaren yaşam boyunca sürer. Bu gelişim sürecinde değişik zaman dilimlerinde belirli özelliklerin öne çıktığı gözlenir LYS Gençlik Dönemi Ders Notu yazısına devam et

LYS Güdülenme Ders Notu

LYS Güdülenme Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Güdülenme konusunun önemli yerlerini içeren LYS Güdülenme Ders Notunu bulabilirsiniz.

GÜDÜLENME (MOTİVASYON)

Organizmanın ihtiyaçlarını gidermek için belli hedeflere doğru harekete geçmesi halinde güdülenmeden söz ediyoruz. Güdü (motiv) organizmanın ihtiyaçlarını gidermedeki istek halini belirtir. LYS Güdülenme Ders Notu yazısına devam et