Kategori arşivi: LYS Sosyoloji Ders Notları

LYS Toplum ve Toplumların Evrimi Ders Notu

LYS Toplum ve Toplumların Evrimi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Toplum ve Toplumların Evrimi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Toplum ve Toplumların Evrimi Ders Notunu bulabilirsiniz.

TOPLUM ve TOPLUMLARIN EVRİMİ

Belli bir toprak parçası üzerinde, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve temel çıkarlarını korumak için sosyal ilişkilerde bulunan insanların bütünlüğü toplumu oluşturur LYS Toplum ve Toplumların Evrimi Ders Notu yazısına devam et

LYS Toplumsal Kurumlar Ders Notu

LYS Toplumsal Kurumlar Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Toplumsal Kurumlar konusunun önemli yerlerini içeren LYS Toplumsal Kurumlar Ders Notunu bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL KURUMLAR

Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar. LYS Toplumsal Kurumlar Ders Notu yazısına devam et

LYS Sosyal Gelişme Ders Notu

LYS Sosyal Gelişme Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Sosyal Gelişme konusunun önemli yerlerini içeren LYS Sosyal Gelişme Ders Notunu bulabilirsiniz.

SOSYAL GELİŞME

A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI

1. Ekonomik Büyüme

Bir ülkenin zenginliğinin zaman içinde artmasını ifade eder. Örneğin milli gelirin artışı, büyüme hızının artışı gibi. LYS Sosyal Gelişme Ders Notu yazısına devam et

LYS Sosyolojinin Alanı Ders Notu

LYS Sosyolojinin Alanı Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Sosyolojinin Alanı konusunun önemli yerlerini içeren LYS Sosyolojinin Alanı Ders Notunu bulabilirsiniz.

 SOSYOLOJİNİN ALANI

A. KONUSU

Sosyolojinin konusu “toplum”dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep – sonuç ilişkisinde inceleyerek  genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır. LYS Sosyolojinin Alanı Ders Notu yazısına devam et

LYS Sosyal Değişme Ders Notu

LYS Sosyal Değişme Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Sosyal Değişme konusunun önemli yerlerini içeren LYS Sosyal Değişme Ders Notunu bulabilirsiniz.

SOSYAL DEĞİŞME

“Değişme” önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur. LYS Sosyal Değişme Ders Notu yazısına devam et