Kategori arşivi: LYS Tarih Ders Notları

LYS TBMM Dönemi Ders Notu

LYS TBMM Dönemi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan TBMM Dönemi konusunun önemli yerlerini içeren LYS TBMM Dönemi Ders Notunu bulabilirsiniz.

TBMM DÖNEMİ:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

Açılması

Mebuslar Meclisi Misak-ı Milli’yi ilan edince Anlaşma Devletleri İstanbul’u işgal ederek Meclis’in çalışmalarını engellediler (16 Mart 1920). LYS TBMM Dönemi Ders Notu yazısına devam et

LYS Milli Güvenlik Ders Notu

LYS Milli Güvenlik Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Milli Güvenlik konusunun önemli yerlerini içeren LYS Milli Güvenlik Ders Notunu bulabilirsiniz.

MİLLİ GÜVENLİK

Milli Güvenliğin Tanımı

Milli güvenlik; devletin anayasal düzenini, milli varlığını, bütünlüğünü, uluslararası alanda siyasal, sosyal, kültürel LYS Milli Güvenlik Ders Notu yazısına devam et

LYS Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notu

LYS Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Osmanlı Kültür ve Medeniyeti konusunun önemli yerlerini içeren LYS Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notunu bulabilirsiniz.

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Osmanlılarda Devlet Anlayışı

I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir LYS Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Ders Notu yazısına devam et

LYS 20. yy Başlarında Osmanlı İmp. Ders Notu

LYS 20. yy Başlarında Osmanlı İmp. Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan 20. yy Başlarında Osmanlı İmp. konusunun önemli yerlerini içeren LYS 20. yy Başlarında Osmanlı İmp. Ders Notunu bulabilirsiniz.

20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı

Savaşın Nedenleri

Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında;

LYS İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Ders Notu

LYS İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan İslamiyetten Önce Arap Yarımadası konusunun önemli yerlerini içeren LYS İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Ders Notunu bulabilirsiniz.

İSLAMİYETTEN ÖNCE ARAP YARIMADASI

a. Siyasi Durum
Arabistan Asya kıtasının güney-batı ucunda yer alan büyük bir yarımadadır. Genellikle çöllerle kaplı bir alandır.
Arapların kökeni Sami ırkından gelmektedir. Samiler, Arap Yarımadası’nda yaşamışlar, zamanla buradan dağılarak Ilk Çağdan bu yana Mezopotamya, Suriye, Filistin bölgelerinde LYS İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Ders Notu yazısına devam et

LYS Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Ders Notu

LYS Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu konusunun önemli yerlerini içeren LYS Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Ders Notunu bulabilirsiniz.

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu 

İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur (1299). LYS Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Ders Notu yazısına devam et

LYS Mondros Ateşkesi ve Sonrası Ders Notu

LYS Mondros Ateşkesi ve Sonrası Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Mondros Ateşkesi ve Sonrası konusunun önemli yerlerini içeren LYS Mondros Ateşkesi ve Sonrası Ders Notunu bulabilirsiniz.

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI VE SONRAKİ GELİŞMELER

Mondros Ateşkes Anlaşması

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz’e serbestçe girişin sağlanması yanında, buralardaki istihkamlar müttefikler tarafından işgal edilecektir. LYS Mondros Ateşkesi ve Sonrası Ders Notu yazısına devam et