Kategori arşivi: LYS Tarih Ders Notları

LYS Kıbrıs Barış Harekatı Ders Notu

LYS Kıbrıs Barış Harekatı Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Kıbrıs Barış Harekatı konusunun önemli yerlerini içeren LYS Kıbrıs Barış Harekatı Ders Notunu bulabilirsiniz.

Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Barış Harekatı, Attila Harekatı ya da 1974 Kıbrıs’a Türk Müdahalesi olarak da bilinir. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askeri harekatın LYS Kıbrıs Barış Harekatı Ders Notu yazısına devam et

LYS Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri Ders Notu

LYS Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri Ders Notunu bulabilirsiniz.

OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DEVRİ

İstanbul’un Fethi (1453)

İstanbul’ un fethinde;

LYS Romalılar Döneminde Bilim Ders Notu

LYS Romalılar Döneminde Bilim Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Romalılar Döneminde Bilim konusunun önemli yerlerini içeren LYS Romalılar Döneminde Bilim Ders Notunu bulabilirsiniz.

ROMALILAR DÖNEMİNDE BİLİM

M.I. 30 yilinda Romalilar Iskenderiye’yi ele geçirdiler ve bilinen Dünya’yı hakimiyetleri altina aldilar. Eski ve yeni kentleri, yollarla ve köprülerle birbirlerine bagladilar ve Roma hukuku araciligiyla, idareleri altindaki genis eyaletlere öteden beri özlemi duyulan adaleti LYS Romalılar Döneminde Bilim Ders Notu yazısına devam et

LYS Yeniçağ’da Avrupa Tarihi Ders Notu

LYS Yeniçağ’da Avrupa Tarihi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Yeniçağ’da Avrupa Tarihi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Yeniçağ’da Avrupa Tarihi Ders Notunu bulabilirsiniz.

YENİÇAĞ’DA AVRUPA:

Coğrafi Keşifler

Siyasal Nedenler

Feodalitenin yıkılmasından sonra Avrupa’da güçlenen krallar, ticari alanda birbiriyle mücadeleye başladılar. LYS Yeniçağ’da Avrupa Tarihi Ders Notu yazısına devam et

LYS Kurtuluş Savaşında Hazırlık Ders Notu

LYS Kurtuluş Savaşında Hazırlık Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Kurtuluş Savaşında Hazırlık konusunun önemli yerlerini içeren LYS Kurtuluş Savaşında Hazırlık Ders Notunu bulabilirsiniz.

KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK:

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; LYS Kurtuluş Savaşında Hazırlık Ders Notu yazısına devam et

LYS Afrika’nın Sömürgeleşmesi Ders Notu

LYS Afrika’nın Sömürgeleşmesi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Afrika’nın Sömürgeleşmesi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Afrika’nın Sömürgeleşmesi Ders Notunu bulabilirsiniz.

Afrika’nın Sömürgeleşmesi

Afrika’nın sömürgeleşmesi gayet kısa bir sürede olmuştur. O kadar ki, 1870’de Afrika’nın ancak onda biri sömürge iken, 1890 da sömürge olmamış kısım ancak onda bir miktarında idi. Afrika’nın insanlığın bilgisine açılması devre devre olmuştur ve burada da üç devreyi tesbit etmek LYS Afrika’nın Sömürgeleşmesi Ders Notu yazısına devam et

LYS Türkiye’nin NATO Üyeliği Ders Notu

LYS Türkiye’nin NATO Üyeliği Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Türkiye’nin NATO Üyeliği konusunun önemli yerlerini içeren LYS Türkiye’nin NATO Üyeliği Ders Notunu bulabilirsiniz.

Türkiye’nin NATO Üyeliği

Sovyetler Birliği ile Lenin zamanında imzalanan Brest Litovsk Barış Antlaşması, Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması’na rağmen, 2. Dünya Savaşı sırasında Stalin’in önce 1939’da Molotov kanalıyla Ribbentrop ve Hitler’den, daha sonra da 1945’te Truman ve LYS Türkiye’nin NATO Üyeliği Ders Notu yazısına devam et

LYS Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası Ders Notu

LYS Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası konusunun önemli yerlerini içeren LYS Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası Ders Notunu bulabilirsiniz.

Atatürk Dönemi’nde Türkiyenin Dış Politikası

Atatürk’ün dış politikasının temel ilkeleri; LYS Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası Ders Notu yazısına devam et

LYS İslam Tarihi Ders Notu

LYS İslam Tarihi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan İslam Tarihi konusunun önemli yerlerini içeren LYS İslam Tarihi Ders Notunu bulabilirsiniz.

İSLAM TARİHİ

İslâmiyet’in Doğuşu ve Hz.Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 610 yılında 40 yaşındayken peygamberlikle görevlendirilmiş ve İslam dinini yaymaya başlamıştır. LYS İslam Tarihi Ders Notu yazısına devam et