Kategori arşivi: LYS Türkçe Ders Notları

LYS SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri Ders Notu

LYS SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

SEMPOZYUM
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma LYS SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Noktalama İşaretleri Ders Notu

LYS Noktalama İşaretleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Noktalama İşaretleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Noktalama İşaretleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel olur. LYS Noktalama İşaretleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Lirik Anlatımın Özellikleri Ders Notu

LYS Lirik Anlatımın Özellikleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Lirik Anlatımın Özellikleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Lirik Anlatımın Özellikleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

Lirik Anlatımın Özellikleri

Bu ders notumuzda Lirik Anlatım Türü ve Lirik Anlatımın Genel Özellikleri hakkında önemli bilgileri bulabilirsiniz. LYS Lirik Anlatımın Özellikleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Roman ve Genel Özellikleri Ders Notu

LYS Roman ve Genel Özellikleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Roman ve Genel Özellikleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Roman ve Genel Özellikleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

ROMAN

Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır.
“Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi LYS Roman ve Genel Özellikleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Biyografi Nedir ve Nasıl Yazılır? Ders Notu

LYS Biyografi Nedir ve Nasıl Yazılır? Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Biyografi Nedir ve Nasıl Yazılır? konusunun önemli yerlerini içeren LYS Biyografi Nedir ve Nasıl Yazılır? Ders Notunu bulabilirsiniz.

Biyografi

Bu ders notumuzda Metinleri Sınıflandırmaya devam ediyoruz. Biyografi Nedir ? Biyografi Yazısı Nasıl Yazılır? Biyografi  Metinlerinin Genel Özellikleri, diğer metinlerden farkı hakkında bilgileri bulabilirsiniz. LYS Biyografi Nedir ve Nasıl Yazılır? Ders Notu yazısına devam et

LYS Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri Ders Notu

LYS Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri konusunun önemli yerlerini içeren LYS Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri Ders Notunu bulabilirsiniz.

Münazara
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunul-masınaMünazara denir. Münazarada önemli olan “savunma” dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalı-dır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden LYS Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri Ders Notu yazısına devam et

LYS Anlatım Bozukluğu Ders Notu

LYS Anlatım Bozukluğu Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Anlatım Bozukluğu konusunun önemli yerlerini içeren LYS Anlatım Bozukluğu Ders Notunu bulabilirsiniz.

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. LYS Anlatım Bozukluğu Ders Notu yazısına devam et