LYS Geometrik Dizi Ders Notu

LYS Geometrik Dizi Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Geometrik Dizi konusunun önemli yerlerini içeren LYS Geometrik Dizi Ders Notunu bulabilirsiniz.

 GEOMETRİK DİZİ

Bu konumuzda geometrik diziyi anlatacağız. İyi Çalışmalar…

A. TANIM

Ardışık her iki terimi arasındaki oran eşit olan diziye geometrik dizi denir.

Yani her n pozitif tam sayısı için,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

olacak şekilde bir lys.konu-anlatimi.gen.tr varsa, (an) dizisine geometrik dizi;

r sayısına da geometrik dizinin ortak çarpanı ya da ortak oranı denir.

B. GENEL TERİM

İlk terimi a1 ve ortak oranı r olan (an) geometrik dizisinin genel terimini a1 ve r türünden bulalım:

lys.konu-anlatimi.gen.tr

C. GEOMETRİK DİZİNİN ÖZELLİKLERİ

Özellik

p < n olmak üzere, bir geometrik dizinin; genel terimi,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

ortak farkı,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Özellik

x ile y gibi iki reel sayı arasına n tane terim yerleştirilerek oluşturulan (n + 2) terimli geometrik dizinin ortak çarpanı, lys.konu-anlatimi.gen.tr

şeklindedir.

Özellik

Sonlu bir geometrik dizide, baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımı birbirine eşittir. lys.konu-anlatimi.gen.tr

Özellik

Bir geometrik dizide ilk n terim çarpımı, lys.konu-anlatimi.gen.tr

Özellik

Bir geometrik dizide, her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına eşittir. Diğer bir deyişle, bir geometrik dizide, herhangi bir terimin karesi kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Özellik

Bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı Sn olsun. lys.konu-anlatimi.gen.tr

Özellik

x, y, z sayıları hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa, x = y = z dir.

Hem aritmetik hem de geometrik olan dizi, sabit dizidir.

Sabit dizi, ortak farkı 0 olan aritmetik bir dizi ve ortak çarpanı 1 olan geometrik bir dizidir

Sayfa No İçerikleri :

  • SAYFA 1: Aritmetik Dizi
  • SAYFA 2: Geometrik Dizi
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir