LYS Türev Ders Notu

LYS Türev Ders Notu
Bu konu özetimizde sizler için hazırlanmış olan Türev konusunun önemli yerlerini içeren LYS Türev Ders Notunu bulabilirsiniz.

TÜREV

Bu konumuzda size türevi ve türevin nasıl alındığını anlatacğız. İyi Çalışmalar…

1. Türevin Tanımı 1

a, b birer reel sayı olmak üzere,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

fonksiyonu verilmiş olsun.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

limiti bir reel sayı ise, bu limit değerine f fonksiyonunun x0 daki türevi denir.

Ve f ‘(x0), Df(x0) ya da lys.konu-anlatimi.gen.tr ile gösterilir. Buna göre,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

x – x0 = h alınırsa x ® x0 için h ® 0 olur. Bu durumda, tanım olarak,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

eşitliği de yazılabilir.

2. Türevin Tanımı 2

lys.konu-anlatimi.gen.tr

fonksiyonu için,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

limiti varsa bu limite f fonksiyonunun x = a daki sağdan türevi denir. Ve

lys.konu-anlatimi.gen.tr

biçiminde gösterilir. Benzer şekilde,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

limiti varsa bu limite f fonksiyonunun x = a daki soldan türevi denir. Ve

lys.konu-anlatimi.gen.tr

biçiminde gösterilir.

f fonksiyonunun, x = a daki sağdan türevi soldan türevine eşit ise f nin x = a da türevi vardır (ve bulunan bu limit değerleri, o noktadaki türeve eşittir). Aksi takdirde türevi yoktur.

Sonuç

1. f ‘(a+) = f’(a) ise f fonksiyonunun x = a da türevi vardır. 2. f fonksiyonunun x = a da türevi varsa f fonksiyonu x = a da süreklidir.3. f fonksiyonu, x = a da sürekli olduğu hâlde, o noktada türeve sahip olmayabilir.4. f fonksiyonu x = a da sürekli değilse türevli de değildir.

Uyarı

Bir fonksiyonun, bir noktada türevinin olması için gerek koşul, o noktada sürekliliktir. Ancak bu, o noktada türevin olması için yeterli değildir.

TÜREV ALMA KURALLARI

1. xn nin Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

2. c Sabit Sayısının Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

3. c × f(x) in Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

4. Toplamın Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

5. Farkın Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

6. Çarpımın Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

7. Bölümün Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Sonuç

lys.konu-anlatimi.gen.tr

8. Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

 lys.konu-anlatimi.gen.trverilsin. lys.konu-anlatimi.gen.tr olmak üzere,

lys.konu-anlatimi.gen.tr

f(a) = 0 ise fonksiyonun bu noktada türevi olabilir ya da olmayabilir. Bunu araştırmak için fonksiyonun sağdan ve soldan türevlerine bakılır. Sağdan ve soldan türevler eşit ise fonksiyon bu noktada türevlidir. Aksi hâlde türevli değildir.

Sonuç

Mutlak değer fonksiyonu tek katlı köklerde köşe (uç) oluşturur. Köşe (uç) noktalarda türev yoktur. Çift katlı köklerde köşe (uç) oluşmaz. Bunun için, çift katlı köklerde türev vardır ve sıfırdır.

9. İşaret Fonksiyonunun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

10. Tam Değer Fonksiyonunun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

11. Bileşke Fonksiyonun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Uyarı

f ‘(2) gösterimi [f(2)]‘ gösterimi ile karıştırılmamalıdır. f ‘(2) ¹ [f(2)]‘ dir.Çünkü f ‘(2) gösterimi, fonksiyonun türevinin, yani f ‘(x)  in x = 2 için değeridir.[f(2)]‘ gösterimi, fonksiyonun x = 2 için değerinin (Yani, bir reel sayının) türevidir. [f(2)]‘ = 0 dır.

Kural

lys.konu-anlatimi.gen.tr

12. Köklü Fonksiyonun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Kural

lys.konu-anlatimi.gen.tr

13. Logaritmik Fonksiyonun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Kural

lys.konu-anlatimi.gen.tr

14. Üstel Fonksiyonun Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Kural

lys.konu-anlatimi.gen.tr

15. Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların Türevi

 lys.konu-anlatimi.gen.trfonksiyonu lys.konu-anlatimi.gen.tr şeklinde belirtilebileceği gibi, g ve h iki fonksiyon olmak üzere

y = g(t)

x = h(t)

denklemleri ile de belirtilebilir. Burada t ye parametre denir.

Bazen y = g(t) ve x = h(t) denklemlerinden t yok edilerek y = f(x) şeklinde bir denklem elde edilebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir.

Bu durumda,

y = g(t), x = h(t) parametrik denklemleriyle verilen
y = f(x) fonksiyonunun türevi aşağıda verilen kural yardımıyla bulunur.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

16. Kapalı Fonksiyonların Türevi

F(x, y) = 0 şeklindeki fonksiyonlara kapalı fonksiyon denir.

x in değişken, x in dışında kalanların sabit gibi düşünülmesiyle alınan türevi Fx ile ve y nin değişken, y nin dışında kalanların sabit gibi düşünülmesiyle alınan türevi Fy ile gösterelim.

Buna göre, kapalı fonksiyonun türevini şu kural yardımıyla buluruz:

lys.konu-anlatimi.gen.tr

17. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

lys.konu-anlatimi.gen.tr

18. Ardışık Türevler

y = f(x) in türevi lys.konu-anlatimi.gen.tr olmak üzere,

f’(x) in türevi olan lys.konu-anlatimi.gen.tr ifadesine

y = f(x) in ikinci mertebeden türevi denir.

Benzer şekilde, lys.konu-anlatimi.gen.tr ifadesine de y = f(x) in n.

mertebeden türevi denir.

Kural

lys.konu-anlatimi.gen.tr

19. Ters Fonksiyonların Türevi

f: A ® B, birebir ve örten bir fonksiyon ise f(x) in tersi olan f–1(x) fonksiyonu bulunur. Sonra türev alınır. Bunun zor olduğu durumlarda ters fonksiyonun türevi şöyle alınır.

lys.konu-anlatimi.gen.tr

Kural

Ters trigonometrik fonksiyonların türevinin bulunmasında şu formüller kullanılabilir.lys.konu-anlatimi.gen.tr

NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP EDİNİZ.

 Sayfa No İçerikleri :

  • SAYFA 1: Türevin Tanımı ve Türev Alma
  • SAYFA 2: Türevin Anlamı(Fiziksel, Geometrik vb.)- Ekstremum Problemleri
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir